அசைவுகளும் அதிர்வுகளும்

அம்ருதா - ஆகஸ்ட் இதழில் வெளியான 2011 பொருளாதார நொபேல் குறித்த‌ எனது கட்டுரையை இங்கே பகிர்கிறேன்:

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்