படித்தது / பிடித்தது - 81

டோரா புஜ்ஜியை நிறுத்தலாம்
மின்னஞ்சல் படிக்கலாம
தூங்கிவிட்டான் மகன்

- பின்னோக்கி

நன்றி: பின்னோக்கி வலைப்பூ

Comments

நன்றி ரசித்ததற்கு - மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்ததற்கு.

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்