படித்தது / பிடித்தது - 80


சாதி... சில குறிப்புகள்!
- ஆழியூரான்

நன்றி: நடைவண்டி

Comments

Popular posts from this blog

பிராமணர் Vs பறையர்

இரு பாடல்கள்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்