படித்தது / பிடித்தது - 80


சாதி... சில குறிப்புகள்!
- ஆழியூரான்

நன்றி: நடைவண்டி

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்