சாருவின் கடவுள்

எந்தவொரு தீவிரமான நாத்திகவாதியாலும் கூட இந்த அளவுக்கு ஆழமான அழகியலுடன் கடவுள் மறுப்பு பேச முடியாது.

Comments

Unknown said…
உண்மைதான் பெண்ணும் மதுவும் கடவுளும் ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டது, இது மூன்றுமே போதை தரும் என்பதும், மூன்றுமே வன்முறைக்கு காரணியாக அமையும் என்பதும் கூட எண்ணத்தில் கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது
Natraj.P said…
அப்படி அல்ல. ஒரு குடிகாரன், பொம்பளை பொறுக்கியின் பார்வையில் கடவுள் பார்க்கப்படுகிறார் என்றும்கூட கருத்தில் கொள்ளலாம்

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்