படித்தது / பிடித்தது - 11

எழுத்தை
வரைகிறது
குழந்தை.

-மதி (எ) மதன்

நன்றி: பிரக்ஞையில்லாச் சமிக்ஞைகள்..!

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்