படித்தது / பிடித்தது - 5

ஏன் நான் கலைஞர் கருணாநிதியை எதிர்க்கிறேன் ?

நன்றி: ஞானி

Comments

Unknown said…
அம்பேத்கர் இல்லா நூலகள் வரிசை ஆச்சரியமானது

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்