படித்தது / பிடித்தது - 5

ஏன் நான் கலைஞர் கருணாநிதியை எதிர்க்கிறேன் ?

நன்றி: ஞானி

1 comment:

Unknown said...

அம்பேத்கர் இல்லா நூலகள் வரிசை ஆச்சரியமானது