சின்ன போட்டி: Entries

போட்டி அறிவிப்பு: https://www.facebook.com/saravanakarthikeyanc/posts/10157770881737108

நீட்டிப்பு அறிவிப்பு: https://www.facebook.com/saravanakarthikeyanc/posts/10157868518387108

போட்டி நிறைவு: https://www.facebook.com/saravanakarthikeyanc/posts/10157898830727108

Entries:

 1. யாழ் தண்விகா (இறுதி இரவு) - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2960739200874400&id=100008150463256
 2. Bharathi Narayanan (இறுதி இரவு) - https://www.facebook.com/groups/1444591182255718/permalink/3629485643766250/
 3. Lakshmanan Selvarasu (கன்னித்தீவு) - https://www.facebook.com/groups/1444591182255718/permalink/3515212465193569/
 4. Prabhakaran Namashivayam Rajendran (மியாவ்) - https://www.facebook.com/philosophyprabhakaran/posts/10225906866322708
 5. Bharathi Narayanan (ரதி ரகசியம்) - https://www.facebook.com/groups/1444591182255718/permalink/3606149566099858/
 6. Hema Chandrasekar (96: தனிப்பெருங்காதல்) - https://www.facebook.com/1508788077/posts/10218469770204730
 7. Bharathi Narayanan (பிரியத்தின் துன்பியல்) - https://www.facebook.com/groups/1444591182255718/permalink/3587586604622821/
 8. Bharathi Narayanan (பரத்தை கூற்று) - https://www.facebook.com/groups/1444591182255718/permalink/3587518127963002/ 
 9. Bharathi Narayanan (மியாவ்) - https://www.facebook.com/groups/1444591182255718/permalink/3587448364636645/ 
 10. Ranjani Basu (இந்தி தேசிய மொழியா?) - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=926922184716097&id=100021949715165 
 11. Mano Red (பரத்தை கூற்று) - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3710762335625908&id=100000765355843 
 12. Nancy (இந்தி தேசிய மொழியா?) - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1370971183253050&id=100010205442982 
 13. Karthi K (Link NOT Working) - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1142807379505724&id=100013294184983 
 14. Aravindan (ஆப்பிளுக்கு முன்) - https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=997533230773894&id=100015516798698
 15. Bharathi Narayanan (ஆப்பிளுக்கு முன்) - https://www.facebook.com/groups/1444591182255718/permalink/3562833887098093/
 16. Shankari Sathya (பெண் + கள் + ஊர்) - https://www.facebook.com/groups/1444591182255718/permalink/3603114533070028

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்