காதல் அணுக்கள் (முழுத்தொகுப்பு)

 1. தேவதைகள் பெருந்தேவிகள் மோகினிப்பிசாசுகள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8574
 2. அனுபவச் சித்தனின் குறிப்புகள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8581
 3. காமக்கடும்புனல் - http://www.tamilpaper.net/?p=8598
 4. பேரழகிகளின் தேசம் - http://www.tamilpaper.net/?p=8604
 5. அதீதத்தின் ருசி - http://www.tamilpaper.net/?p=8611
 6. இசைத்தட்டின் மேலொரு முள் விழுந்தது - http://www.tamilpaper.net/?p=8648
 7. விண் வரையும் தூரிகைகள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8687
 8. ஒற்றையிலையென‌ - http://www.tamilpaper.net/?p=8713
 9. இரவு மிருகம் - http://www.tamilpaper.net/?p=8739
 10. உறங்கி விழித்த வார்த்தைகள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8750
 11. வெறும் பொழுது - http://www.tamilpaper.net/?p=8781
 12. தனிமையின் இசை - http://www.tamilpaper.net/?p=8798
 13. ஞாபகங்கள் இல்லாதுபோகுமொரு நாளில் - http://www.tamilpaper.net/?p=8812
 14. கனவுகள் + கற்பனைகள் = காகிதங்கள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8828
 15. கண்ணீர்ப் பூக்கள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8834
 16. நீர்க்கோல வாழ்வை நச்சி - http://www.tamilpaper.net/?p=8850
 17. கொலுசுகள் பேசக்கூடும் - http://www.tamilpaper.net/?p=8866
 18. சொல்லக்கூசும் கவிதை - http://www.tamilpaper.net/?p=8882
 19. நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு - http://www.tamilpaper.net/?p=8892
 20. இக்கடல் இச்சுவை - http://www.tamilpaper.net/?p=8906
 21. மல்லிகைக் கிழமைகள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8910
 22. குரோட்டன்களோடு கொஞ்ச நேரம் - http://www.tamilpaper.net/?p=8918
 23. பொய்க்கால் குதிரைகள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8928
 24. தண்ணீர் சிற்பம் - http://www.tamilpaper.net/?p=8932
 25. நைலான் ரதங்கள் - http://www.tamilpaper.net/?p=8942

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்