ஏ. ஆர். ரஹ்மான் - இசையின் நவீனம்

ஏ. ஆர். ரஹ்மான் பற்றிய என் சிறப்புக் கட்டுரை ஒன்று இன்றைய தமிழ் பேப்பர் இணையதளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.

http://www.tamilpaper.net/?p=8531

*

No comments: