ஆழம் - ஆகஸ்ட் 2012 இதழில்

ஆழம் ‍‍ - ஆகஸ்ட் 2012 இதழில் ஹிக்ஸ் போஸான் துகள் கண்டுபிடிப்பு பற்றி தமிழ்பேப்பர் தளத்தில் நான் எழுதிய 'கிட்டதட்ட கடவுள்' கட்டுரையின் விரிவான செறிவூட்டப்பட்ட வடிவம் (4 பக்கங்கள்) வெளியாகி இருக்கிறது:

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்