கிட்டத்தட்ட கடவுள்

ஹிக்ஸ் போஸான் அல்லது கடவுள் துகள் பற்றி ஊதிக் கொண்டிருக்கும் ஊடகங்கள் மத்தியில் என் பங்குக்கு ஒரு கட்டுரை இன்றைய தமிழ் பேப்பர் இணைய தளத்தில். பிற்பாடு இதன் விரிவான வடிவு ஒன்றை எழுத உத்தேசம்.

ஹிக்ஸ் போஸான் : கிட்டத்தட்ட கடவுள் - http://www.tamilpaper.net/?p=6071

*******

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்