ஐந்தாம் கவிதை

*

முதல் வரி
அடுத்த வரி
கடைசி வரி.

*

குட்டிப்பெண் நீ
குட்டிப்பெண் நீ
குட்டிப்பெண் நீ.

*

காற்றிலலையும்
காந்தப் புலமென‌
காதலில் திரியும்
காத்திரம் - மனசு.

*

பெரிய குழந்தைக்கு
சிறிய குழந்தை
அரிய பொம்மை -
அவ்வளவு தான்.

*

பாலினக்கவர்ச்சியற்ற‌
ஆண் பெண் சினேகிதம்
சாத்தியமில்லையென‌
நீ புரிந்து கொண்டால்
நீயும் என் தோழியே.

*

Comments

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்