பரத்தை கூற்று : காலச்சுவடு

காலச்சுவடு அக்டோபர் 2011 இதழில் எனது வேண்டுகோளிற்கிணங்க பரத்தை கூற்று நூலின் சிறுவிளம்பரம் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. இதனை வடிவமைத்த‌ ஹரன் ப்ரசன்னாவிற்கும், வெளியிட்ட காலச்சுவடு ஆசிரியருக்கும் நன்றி.

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்