சுயமைதூனம்

குளிர்நீராடிய குழ‌ற்சூட்டினை நிரடியபடி
ஆள‌ரவமற்ற ஞாயிறு மதியத்தினொரு
நடுப்பகல் புணர்ச்சிக்குத் தயாராகிறேன் -
பகிரவியலா சுக்கிலத்துளி கழிந்தெறிய‌‌.

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்