சாருவின் தளத்தில் நிழற்படம்

பரத்தை கூற்று புத்த‌க வெளியீட்டு நிகழ்வின் நிழற்படமொன்றினை சாரு நிவேதிதா தன் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளார் - அவருக்கு ப்ரியம் தோய்ந்த‌ நன்றிகள்!

*******

http://charuonline.com/blog/?p=1112

*******

Comments

Popular posts from this blog

இரு பாடல்கள்

கன்னித்தீவு - முன்னுரை

எழுத்தாளக் குற்றவாளிகள்