பரத்தை கூற்று : FIRST REACTION

எனது பரத்தை கூற்று கவிதைத்தொகுப்புக்கு ஆற்றப்படும் முதல் எதிர்வினை இது:

*******

Dear CSK,

Just got the book and browsed it.
It is beautiful and most of it, very bold.
Good work!

Cheers
Meena

(எனக்கு மிகப்பிடித்த சமகால ஆங்கிலக் கவியாளுமைகளுள் ஒருவர் மீனா கந்தசாமி)

*******

முதல் reaction ஒரு பெண்ணினுடையது என்பதும் அது positive-ஆக‌ இருக்கிறது என்பதும் இத்தகையதொரு நூல் வகைமைக்கு கூடுதல் கவன ஈர்ப்பைத் தருவதாகக் கருதுகிறேன்.

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்