ஆறாம் விகடன்

இவ்வார ஆ.வி.யிலும் (08.09.2010) எனது ட்வீட் இடம் பெற்றுள்ளது. இது 6ம் முறை.


இம்முறை விஷயத்தை முன்பே ஆரூடம் சொன்ன சிகாகோ ஆனந்துக்கு ப்ரியங்கள்.

Comments

Ananth Kaliannan said…
Nandri :)


Thanks a ton !!

Ananth kaliannan

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்