படித்தது / பிடித்தது - 87

அரை டிக்கெட்

3 வயது அல்லது
100 செ. மீ.
அல்லது
அம்மாவின் நேர்மை.

- என்.கார்த்தி

நன்றி: inflamed !

Comments

Anonymous said…
ஜெயமோகனுக்குள் ஒரு குழந்தை

http://ramasamydemo.blogspot.com/2010/09/blog-post_16.html
ny said…
thnQ dear CSK !!
உங்கள் தளம் வெகுவாய்க் கவர்கிறது!!
Anonymous said…
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said…
பெண்களின் மனசெயல்பாடுகளும் ஆண்களின் மனசெயல்பாடுகளும் ஒன்று என்கிறார் ஒருவர். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
Anonymous said…
changing date or time in blogger will result in

http://ramasamydemo.blogspot.com/2010/09/changing-date-or-time-in-blogger-will.html

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்