(நானும்) கடவுளைக் கண்டேன் - ஜெயமோகன்

ஒன்று ஏப்ரல் முதல் தேதிக்கான முட்டாளாக்கும் முயற்சியாயிருக்க வேண்டும் அல்லது ஜெயமோகனின் வலைதளத்தை சாரு நிவேதிதா hack செய்திருக்க வேண்டும்.

மனிதராகி வந்த பரம்பொருள்!! - ஜெயமோகன்

ஓம் சிவானந்தலகரியே நமஹ!

1 comment:

கோவை அரன் said...

ஞானம் தரும் கடவுளையும் , அவர்தம் பக்தராம் ஜெமோவஒயும் இப்படி சந்தேகிப்பது முக்திக்கான வழி அல்ல .

ஓம் சிவானந்தலகரியே நமஹ