படித்தது / பிடித்தது - 83

வேர்கள்

எங்காவது
நட்டு வைப்பார்கள் என்று
காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்
வேர்களை தொலைத்து விட்டு

- அகிலன்

நன்றி: அகிலன் வலைப்பூ

No comments: