படித்தது / பிடித்தது - 66


நான் எப்போது அடிமையாயிருந்தேன்!

(புஸ்பராணியுடன் ஒரு நேர்காணல் - சந்திப்பு: ஷோபாசக்தி)

நன்றி: ஷோபாசக்தி

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்