படித்தது / பிடித்தது - 66


நான் எப்போது அடிமையாயிருந்தேன்!

(புஸ்பராணியுடன் ஒரு நேர்காணல் - சந்திப்பு: ஷோபாசக்தி)

நன்றி: ஷோபாசக்தி

Comments

Popular posts from this blog

பிராமணர் Vs பறையர்

இரு பாடல்கள்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்