படித்தது / பிடித்தது - 65


படைப்பும், படைப்பாளியும்!

- யுவகிருஷ்ணா


நன்றி: லக்கிலுக்ஆன்லைன்.காம்

பின்குறிப்பு:

இதை யுவகிருஷ்ணா யாருக்கு சொன்னார் என்பதை அடியேன் அறியேன். ஆனால் என் சமீபத்தைய மனநிலைக்கான 'கீதாபதேசம்' போல் தோன்றுகிறது.

நன்றி யுவ'கிருஷ்ணா'!

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்