படித்தது / பிடித்தது - 64

My Reactions to Reactions
(September 09, 2009)

Que: What caused you not to believe in God?
Ans: Intelligence.

- Ram Gopal Varma, Film Maker

Courtesy: RGV's Blog

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்