படித்தது / பிடித்தது - 62

வாழ்க்கை!

கருப்பு
வெள்ளை
பச்சை
காவி
சாம்பல்.

- நிலாரசிகன்

நன்றி: நிலாரசிகன் கவிதைகள்..

Comments

Popular posts from this blog

பிராமணர் Vs பறையர்

இரு பாடல்கள்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்