படித்தது / பிடித்தது - 62

வாழ்க்கை!

கருப்பு
வெள்ளை
பச்சை
காவி
சாம்பல்.

- நிலாரசிகன்

நன்றி: நிலாரசிகன் கவிதைகள்..

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்