படித்தது / பிடித்தது - 61

தற்செயலாக
வயிறு கிழிந்து தொங்கியபோது
தெரிந்துவிட்டது
வயிற்றெரிச்சல்.

- கே.பாலமுருகன்

நன்றி: நவீன விருட்சம்

Comments

விருட்சத்தில் படித்தேன்.புன்முறுவல் செய்ய வைக்ககூடிய கவிதை

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்