காதல் கதை

செடிகொடித் துகிலணிந்த‌
ஆதிகால ஆணும் பெண்ணும்
புன்னகைத்துக் கொண்டனர்
பின்வரும் இலையுதிர் ருதுவில்
முகிழ்ந்தெழக் கூடுமோர்
எழுதப்படாத காதல் கதை.

Comments

Popular posts from this blog

பிராமணர் Vs பறையர்

இரு பாடல்கள்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்