இசை ஞானி ஆயிரம் - 9

  1. பொங்கலோ பொங்கல் - மகாநதி
  2. ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதனின் - மகாநதி
  3. கண்மணி அன்போடு - குணா
  4. அப்பன் என்றும் - குணா
  5. பார்த்த விழி - குணா
  6. அரிதாரத்த பூசி - அவதாரம்
  7. ஒரு குண்டு மணி - அவதாரம்
  8. தென்றல் வந்து - அவதாரம்
  9. தீபங்கள் பேசும் - தேவதை
  10. ஒரு நாள் - தேவதை

2 comments:

Karthik said...

I don't understand why're you posting this list of IR songs.. as if nobody knew this. are these the 1000 songs you like the most?

சேக்காளி said...

ஆயிரம் பாடல் தொகுப்பு நிறைவடையாமல் போனது வருத்தமே.