படித்தது / பிடித்தது - 56

கவிதை

எழுதாமல்
இருந்தாலும்
கவிதை
கவிதைதான்.

- இளைய பல்லவன்

நன்றி: காஞ்சித் தலைவன்

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்