படித்தது / பிடித்தது - 55

நான்

எனக்கு
யாருமில்லை
நான் கூட.........

- நகுலன்

நன்றி: நவீன விருட்சம்
[மீண்டும் வாசிக்கிறேன் தொகுப்பு - அழகியசிங்கர்]

Comments

Popular posts from this blog

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்

CSK Diet

பொச்சு