படித்தது / பிடித்தது - 54

ஆண்டவன் சிரிப்பு

ஓரினசேர்க்கை தவறென்று
தீர்ப்பெழுதினார் மதகுரு
பின்பொறியால் சிரித்தான்
படைத்தவன்

- செல்வன்

நன்றி: உலகின் புதிய கடவுள்

Comments

Popular posts from this blog

இரு பாடல்கள்

கன்னித்தீவு - முன்னுரை

எழுத்தாளக் குற்றவாளிகள்