வாமனன் : 3 காரணங்கள்

வாமனன் படத்தை எல்லோரும் பார்க்க நான் சிபாரிசு செய்வதற்கு மூன்று காரணங்கள்: 1.திரைக்கதை 2.ஜெய் 3.வசனம். வாமனன் என்ற பெயருடைய படத்துக்கு மூன்று அடிக்கு மேல் விமர்சனம் எழுதினால் அது நன்றாயிருக்காது.

2 comments:

Balaji K said...

Have you read writer Sujatha's "24 roopai theevu" (24 rupees island) novel? Isn't this movie a modernized version of that novel?

சரவணகார்த்திகேயன் சி. said...

@Balaji K
I don't think so.
A very little resemblance.