உலகின் சிறந்த தந்தை

இரண்டாம் மனைவியின் முதலாம் மகன் : மத்திய கேபினெட் அமைச்சர்
இரண்டாம் மனைவியின் இரண்டாம் மகன் : மாநில துணை முதல்வர்
மூன்றாம் மனைவியின் முதல் & ஒரே மகள் : பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
இளைய சகோதரியின் மகன் வழிப்பேரன் : மத்திய கேபினெட் அமைச்சர்

நீதி:
தந்தை மகற் காற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல்.

2 comments:

Anonymous said...

True. We can never,ever see such a father. Hats off C.M

Pradeep T R said...

A thought came to my mind. When Bernoulli's family produced so many mathematicians, did anyone comment like this? So why not Karuna's family? Just for fun!!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_family