இசை ஞானி ஆயிரம் - 7

  1. இஞ்சி இடுப்பழகா - தேவர் மகன்
  2. மாசறு பொன்னே - தேவர் மகன்
  3. வானம் தொட்டு - தேவர் மகன்
  4. அட புதியது பிறந்தது - தேவர் மகன்
  5. சாந்து பொட்டு - தேவர் மகன்
  6. போற்றிப் பாடடி - தேவர் மகன்
  7. ஆலோலம் பாடி - ஆவாரம் பூ
  8. சாமிகிட்ட சொல்லி - ஆவாரம் பூ
  9. அடுக்கு மல்லி - ஆவாரம் பூ
  10. நதியோரம் கரையோரம் - ஆவாரம் பூ

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்