படித்தது / பிடித்தது - 46

வலி புரியும்..

அதிகாலையில், அல்லது நள்ளிரவில் மணிக்கணக்கில் க்யூவில் நின்று அட்மிஷன் பாரத்திற்காக நின்ற ஒவ்வொரு தகப்பனின் வலியும் புரிந்திருக்கும் அவருக்கு..

யாருக்கு ?

- Keerthivasan Rajamani

நன்றி: avyukta

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்