படித்தது / பிடித்தது - 41

சில சிந்தனைகள்

எல்லா௫ம்
எல்லாமும்
பெற வேண்டும்.

எனக்கு மட்டும்
சற்று கூடுதலாக.

- செல்வராஜ் ஜெகதீசன்

நன்றி: கவிதையை முன்வைத்து...

############

Dear CSK,

I developed my blog as below: www.selvarajjegadheesan.blogspot.com
Visit if your time permits and pass me all your comments.

Best Regards,

S. Jegadheesan
Abu Dhabi

############

Jegadheesan,

I feel you have the potential. தொடர்ந்து எழுதுங்கள்.

CSK

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்