படித்தது / பிடித்தது - 38

ரகசியங்களின் ரகசியம்

"யாரிடமும் சொல்லாதே" என்றே
என்னிலிருந்து
வெளிப்படும் ரகசியங்கள்
என்னிடமே வருகிறது
"யாரிடமும் சொல்லாதே" என்று..!

- நாடோடி இலக்கியன்

நன்றி: http://naadody.blogspot.com/

No comments: