படித்தது / பிடித்தது - 34

ப.சிவகாமி - நேர்காணல்

நன்றி: காலச்சுவடு [ஏப்ரல் 2009 இதழ்]

No comments: