படித்தது / பிடித்தது - 34

ப.சிவகாமி - நேர்காணல்

நன்றி: காலச்சுவடு [ஏப்ரல் 2009 இதழ்]

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்