கடிதம்: நியூ ஜெர்ஸியிலிருந்து பூமி

ஆர்குட்டில் பூமி என்பவர் எனக்கு எழுதிய scraps இவை:

############

6 Apr

hi saravana... heard abt ur blog thru my friend.. and start reading it... its really interesting to read it.. so just wanna say hi to you :)

7 Apr

hi.. thanks 4 adding me... ur writings are interesting... it remembers me sujatha sir... i read most of ur posts yesterday... keep writing.. :)

############

பூமி,

உங்கள் ஆர்குட் profileன் about meயில் "வித்தியாசமான மனிதர்களின் குணங்களில் மயங்கி கிடக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதன்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தது எனக்கு ஆச்சரியமாய் இருந்தது. நான் அப்படியே vice-versa. அதாவது "சாதாரண மனிதர்களின் குணங்களில் மயங்கி கிடக்கும் ஒரு வித்தியாசமான மனிதன்".

அந்த வகையில் நீங்கள் எனது anti-particle.

-CSK

1 comment:

பூமி said...

ஹாய் CSK,

எல்லா மனிதர்களின் குணங்களும் வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கின்றன... ஒரே மனிதனின் குணங்களும் எப்போதும் ஒரே மாதிரியிருப்பதில்லை... அவர்களை ச்சும்மா வேடிக்கை பார்ப்பதே ஒரு சுவாரசியமான பொழுதுபோக்கு...

Btw, particles and antiparticles together created this universe... ;)