பழையன புகுதலும் - 9

நீயும் நானும்
இலக்கணம் மீறிய‌
இரட்டைக்கிளவி.

குறிப்பு: 2003ல் ஏதோ ஒரு சந்தோஷ தினத்தில் எழுதியது

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்