பழையன புகுதலும் - 9

நீயும் நானும்
இலக்கணம் மீறிய‌
இரட்டைக்கிளவி.

குறிப்பு: 2003ல் ஏதோ ஒரு சந்தோஷ தினத்தில் எழுதியது

Comments

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்