இசை ஞானி ஆயிரம் - 4

  1. கஜுராஹோ - ஒரு நாள் ஒரு கனவு
  2. காற்றில் வரும் கீதம் - ஒரு நாள் ஒரு கனவு
  3. ஒரு நாள் ஒரு கனவு - கண்ணுக்குள் நிலவு
  4. நிலவு பாட்டு - கண்ணுக்குள் நிலவு
  5. ரோஜா பூந்தோட்டம் - கண்ணுக்குள் நிலவு
  6. என்னைத் தாலாட்ட வருவாளா - காதலுக்கு மரியாதை
  7. ஆனந்த குயிலின் பாட்டு - காதலுக்கு மரியாதை
  8. ஒரு பட்டாம்பூச்சி - காதலுக்கு மரியாதை
  9. ஓ பேபி பேபி - காதலுக்கு மரியாதை
  10. அய்யா வீடு திறந்து தான் - காதலுக்கு மரியாதை

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்