படித்தது / பிடித்தது - 32

கடவுள்
இல்லையென்பவர்கள்
காதலிக்காதவர்கள்,
தேவதை
இல்லையென்பவர்கள்
உன்னைக் காதலிக்காதவர்கள்.

- சேவியர்

நன்றி: கவிதைச் சாலை

Comments

Popular posts from this blog

புத்தம் புதுமைப் பெண்

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish போட்டி: மேலும் சில கேள்விகள்