கடிதம்: இசை ஞானி ஆயிரம்

karthik what happened to this....lemme me also be a part of this effort...

nanda
chennai

############

Hi Nanda,

Thanks a lot for your concern.

But that won't work. Because, as I mentioned already, this is "MY" list of top 1000 IR songs. If we work together, then the outcome will be "OUR" list.

Hence please excuse.

The delay happened because of peer pressures prompted by personal and official stuff in the recent past and will try to overcome the same in future.

Sorry & Thanks,

-CSK

Comments

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்