இசை ஞானி ஆயிரம் - 3

  1. அந்த நாள் ஞாபகம் - அது ஒரு கனாக்காலம்
  2. உன்னால தூக்கம் கெட்டு - அது ஒரு கனாக்காலம்
  3. காட்டு வழி கால் ந‌டையா - அது ஒரு கனாக்காலம்
  4. எனக்கு பிடித்த பாடல் - ஜூலி கணபதி
  5. த‌ண்ணி கொஞ்சம் - ஜூலி கணபதி
  6. மாருகோ மாருகோ - சதிலீலாவதி
  7. ஆசை அதிகம் வெச்சு - மறுபடியும்
  8. நலம் வாழ எந்நாளும் - மறுபடியும்
  9. எல்லோரும் சொல்லும் பாட்டு - மறுபடியும்
  10. எல்லோருக்கும் நல்ல காலம் - மறுபடியும்

Comments

Govind said…
hi saranvanan....
good work...am following u up after charu mentioned...Sometime back, i was collecting each and every raaja song available. I have collected some 4000 songs and then after listening to the songs so many times i have filtered out based on good music, good voice and nice lyrics. I end up with somewhere around 2000 songs which i listen now a days...:) i see these posts as a reply to charu :) i also read charu everyday but never thought he is correct about raja...but naan kadavul was little noisy compared to sethu or pithamagan as charu mentioned.

//Govindaraj
VIKI said…
GUD JOB KEEP PSOTING RAJA'S ULTIMATE SONGS...GR8 WROK

Popular posts from this blog

இறுதி இரவு [சிறுகதை]

கலைஞர்: நவீனத் தமிழகத்தின் சிற்பி

தமிழ் : சிறந்த 100 புத்தகங்கள்