இசை ஞானி ஆயிரம் - 2

  1. குரங்கு கையில் மாலை - மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்
  2. ஏலேய் நீ எட்டிப்போ - மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்
  3. பூப்பூத்தது - மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்
  4. உன்ன விட - விருமாண்டி
  5. கொம்புல பூவ சுத்தி - விருமாண்டி
  6. அந்த காண்டாமணி - விருமாண்டி
  7. ராம் ராம் - ஹே ராம்
  8. நீ பார்த்த பார்வைக்கு - ஹே ராம்
  9. இசையில் தொடங்குதம்மா - ஹே ராம்
  10. ராமரானாலும் - ஹே ராம்

Comments

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்