படித்தது / பிடித்தது - 29

பள்ளிக் கூண்டு

பால்மணம் வீசும் மேனியில்
பறவைக் கூண்டு வாசம் மெலிதாக
பள்ளி சென்று வந்த முதல் நாளில்.

- கார்த்திகா ரஞ்சன்

நன்றி: நேயமுகில்

Comments

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்