படித்தது / பிடித்தது - 28

யுத்தம் பற்றிய ஒரு மிகச் சுருக்கமான அறிமுகம்

நீங்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்களானால்
அது கண்ணீரின் குருதி

நீங்கள் ஒடுக்குபவர்களானால்
அது குருதியின் கண்ணீர்.

- சேரன்

நன்றி: நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு (காலச்சுவடு பதிப்பகம்)

பின்குறிப்பு:
  1. தமிழீழ விடுதலைப்போரைப் பற்றி இத்தனை depth உடன் இவ்வளவு precise ஆக இதற்கு மேல் சொல்ல முடியாது.
  2. கல்லூரி நாட்களில் இதைப்படித்த பாதிப்பில் பல இரவுகளை உறக்கமில்லாமல் கழித்திருக்கிறேன்.
  3. It's justified now.

No comments: