பழையன புகுதலும் - 6

அந்தரங்க ஸ்பரிசங்களின்
ஆழ்நுண்கணங்களில்
நீ துடித்து வெடிக்க‌
பதறிப்பூக்குமொரு
வெட்கக்கீற்று.

குறிப்பு: 2004ம் ஆண்டு காதலர் தினத்தன்று எழுதியது

No comments: