பழையன புகுதலும் - 5

சிலநூறு காவியங்கள்
சில்லறை காப்பியங்கள்
சிற்சில இதிகாசங்கள்
படைக்கும் மகாகவியாய்
இருக்கலாம் நான்;
ஆனால்
நுந்தை கிறுக்கிய‌
நல்லைந்தரையடி
நனிகவிதைக்கு
நிகரில்லையெதுவும்.

குறிப்பு: 2003ம் ஆண்டு காதலர் தினத்தன்று எழுதியது

Comments

Popular posts from this blog

பிராமணர் Vs பறையர்

இரு பாடல்கள்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்