பழையன புகுதலும் - 4

கோடிப்பூக்களுக்கு
ஒற்றைக்காம்பு
அவள் மார்பு.

குறிப்பு: 2002ம் ஆண்டு காதலர் தினத்தன்று எழுதியது

Comments

Popular posts from this blog

சக எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு திறந்த மடல்

Pen to Publish - 2019: சில‌ முக்கியச் செய்திகள்

புத்தம் புதுமைப் பெண்